Naše služby

Nabízíme veškeré služby spojené s programem Nová zelená úsporám (NZÚ). Od předběžného ověření nároku na dotaci, přes odborný posudek a návrh opatření, realizaci nebo odborný dozor stavby až po doložení realizace.

Výše dotace

Výše podpory je vždy maximálně 50% ze skutečných uznatelných nákladů (vč.DPH). Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč (v případě žádostí na více objektů)

Časté dotazy

Mám nárok na dotaci zelená úsporám? Na co mohu dotaci čerpat? Kolik peněz mohu získat zpět? Vyplatí se mi vůbec podstoupit celý proces žádosti a realizace v Nové zelené úsporám? A další otázky a odpovědi týkající se NZÚ.

Chcete dotaci z programu Nová zelená úsporám a podporu při zateplení svépomocí?

Náš tým stavebních odborníků se o Vás postará, poradíme s volbou vhodného opatření, dohlédneme na hladký průběh akce.

Napište nám

Kolik peněz mohu získat zpět?

Získat můžete až 50% Uznatelných nákladů, tedy nákladů, které jsou přímo spojené s realizací zateplení stavby. Jde například o výměnu oken, izolace fasády, ale také lešení potřebné pro zateplení. Nárok se netýká jiných stavebních činností, které se na domě dělají, ale s realizací přímo nesouvisí. To jsou například výkopy, oprava či úprava hromosvodu apod. Vždy jde o individuální situaci pro každou stavbu.

Více dotazů zde

Mám nárok na dotaci zelená úsporám?

Nárok na dotaci v programu NZÚ mají žadatelé, kteří jsou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů. Mohou to však být také osoby, které svědčí právo stavby, a dále správce svěřenského fondu, pokud byl předmětný rodinný dům včleněn do svěřenského fondu. Stavebníkem se míní osoba, které bylo vydáno stavební povolení, nebo osoba, která podala ohlášení provedení stavby.

Více dotazů zde

Z naší práce

Nahlédněte do galerie našich referencí, kde se dozvíte, jaká opatření byla provedena a jaká výše dotace byla vyplacena.