Do programu Nová zelená úsporám je od konce roku 2018 zařazena i svépomocná realizace opatření pro úsporu energií. Mezi způsobilé výdaje lze zahrnout např.faktury za materiál, výpůjčku nářadí a za technický dozor. Vzhledem k tomu, že stavební materiál tvoří minimálně 2/3 nákladů na realizaci opatření a zároveň na trhu nadále zdražuje, stává se tato varianta řešení velice aktuální.

Při realizaci opatření svépomocí roste důležitost plnohodnotného odborného dozoru. Abychom dosáhli správné funkce prováděného zateplení domu, je nezbytné řešit souběžně s velkými objemy (zateplení stěn, stropů apod.), také mnoho detailů. Zde pouze správné řešení a použití správných doplňkových materiálů zabezpečí plnou funkčnost a trvanlivost opatření. Jen namátkou uveďme např.správná aplikace a vylepení parotěsných pásek okolo rámů nových oken, vazby zateplení fasády na zemní vlhkost a případnou vlhkost ve zdivu vč.řešení hydroizolací, tepelné mosty neodborně provedených kotev a konzol prostupujících zateplovacím pláštěm apod.

Stavba kvalitně vedená odborným stavebním dozorem Vám zabezpečí jistotu vyplacení peněz z dotace i úspěšně zvládnout případnou následnou kontrolu provedených opatření. Náš tým je připraven vám poskytnout odbornou radu i pomoc a také servis dozoru při stavbě svépomocí.

Pro realizaci stavby svépomocí v programu Nová zelená úsporám (ale i mimo něj) vám nabízíme:

  • základní konzultaci “Jak do toho”
  • kompletní zpracování a vyřízení dotace NZÚ
  • pomoc s rozplánováním, harmonogramem, rozvrhem prací, technologickými postupy
  • oficiální zastřešení – odborný dozor stavby
  • pomoc při výběru a nákupu stavebních materiálů a systémů výstavby
  • odborná asistence, zaučení a vedení stavebních prací zkušeným řemeslníkem
  • poradenství a pomoc při nákupu doplňkových materiálů a správného nářadí
  • kontrola provedených prací, řešení detailů
  • závěrečná zpráva pro podání NZÚ po realizaci a vyřízení k vyplacení dotace

Rezervujte si schůzku s námi zde