Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který je spravován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a je zaměřený na úsporu energií v rodinných a bytových domech.

Hlavní cíl je zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí (znečisťujících látek a skleníkových plynů). Je financován z prostředků získaných z prodeje emisních povolenek (EUA a EUAA) na vypouštění skleníkových plynů.

O podporu se dá žádat na zateplení rodinného domu (RD), výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla, výstavbu RD s velmi nízkou energetickou náročností a další opatření, které vedou ke snížení celkové energetické náročnosti objektu.
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu a to jak fyzické osoby, tak i právnické.

Program je platný do konce roku 2021 nebo do vyčerpání všech prostředků.