Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který je spravován Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP) a je zaměřený na úsporu energií v rodinných a bytových domech.

Hlavní cíl je zaměřen na zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí (znečisťujících látek a skleníkových plynů).  V roce 2021 se program rozšiřuje o další zajímavé oblasti. Je financován z prostředků nástroje na podporu oživení a odolnosti (RRF – Recovery and Resilience Facility), uvedeného v Národním plánu obnovy a podílu na výnosu aukcí emisních povolenek EUA a EUAA v rámci EU ETS.

O podporu se dá žádat na zateplení rodinného domu (RD), výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla, výstavbu RD s velmi nízkou energetickou náročností a další opatření, které vedou ke snížení celkové energetické náročnosti objektu. Nově také například na solární termické a fotovoltaické systémy, podzemní akumulační nádrže na zachytávání dešťové vody, pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro osobní vozidla atd.
Žadatelem o podporu může být pouze vlastník nebo stavebník rodinného domu a bytových domů, SVJ, bytová družstva, pověření vlastníci, nabyvatelé bytových jednotek nebo RD, příspěvkové organizace zřízení územními samosprávnými celky a osoby, kterým svědčí právo stavby.