Nabízíme veškeré služby spojené s programem Nová zelená úsporám (NZÚ). Od předběžného ověření nároku na dotaci, přes odborný posudek a návrh opatření, realizaci nebo odborný dozor stavby až po doložení realizace.

Zde je přehled našich služeb

   Předběžné ověření nároku na dotaci prostudování zaslaných podkladů
prohlídka místa, orientační zaměření stavby
prvotní ověřovací výpočet auditora a seznámení zákazníka s výsledky
 
   Energetický audit a stavební projekt vyhodnocení a návrh optimální řešení
zaměření objektu a jeho zakreslení
projekt zateplení případně projekt pro stavební povolení
energetický audit a průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
v případě potřeby geodetické služby
 
   Podání a vyřízení dotace sumarizace a kontrola podkladů, konzultace s Fondem
podání žádosti a získání akceptačního dopisu
 
   Realizace stavby pomoc při výběru dodavatele (vyhodnocení ceny, referencí)
provedení či zabezpečení stavebních prací
realizace zateplení
dodávky a montáže oken a dveří
dodávky speciálních řemesel (vzduchotechnika, fotofoltaika, …)
dodávky materiálu pro zateplení
 
    Výkon odborného technického dozoru odborný dozor na dodávky prováděné stavební firmou
odborný dozor a vedení stavby realizované svépomocí
 
   Doložení realizace a vyplacení sumarizace a kontrola podkladů a dokladů
kontrola a vydání zprávy o dozoru
podání na Fond a související komunikace až po vyplacení

Cenu vám stanovíme vždy individuálně v závislosti na výběru a rozsahu požadovaných služeb. Kontaktovat nás můžete zde.

V dotačním programu Zelená úsporám a NZÚ již osmý rok zkušeností a 100% úspěšnost.