oblast  podpory

podoblast podpory

označení

typ/popis

maximální částka [Kč/MJ]

celkem max. []

A

ZATEPLENÍ

DÍLČÍ ZATEPLENÍ POUZE VYBRANÝCH DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ 600 – 3800 Kč/m2 650 000 Kč
ZÁKLAD ZÁKLADNÍ BĚŽNÉ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU
KOMPLEX KOMPLEXNÍ DOPORUČENÉ ZATEPLENÍ RODINNÉHO DOMU
PAMÁTKY ZATEPLENÍ PRO PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ KONSTRUKCE

B

NOVOSTAVBA

ZÁKLAD DŮM S NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ 200 000 Kč
PASIV DŮM S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ 350 000 Kč
PASIV + DŮM S VELMI NÍZKOU ENERGETICKOU NÁROČNOSTÍ S DŮRAZEM NA POUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE 500 000 Kč

C

ZDROJE ENERGIE

C.1

VÝMĚNA ZDROJŮ TEPLA

 KOTEL-BIO KOTEL NA BIOMASU VČ. AKUMULAČNÍ NÁDRŽE NEBO KOTEL NA BIOMASU SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA 80 000 Kč
KOTEL-BIO+ KOTEL NA BIOMASU SE SAMOČINNOU DODÁVKOU PALIVA A CELOSEZÓNNÍM ZÁSOBNÍKEM PELET 100 000 Kč
KAMNA-BIO LOKÁLNÍ ZDROJ NA BIOMASU. PŘEDÁNÍ TEPLA SÁLÁNÍM POPŘ. TEPLOVZDUŠNÉ. 30 000 Kč
KAMNA-BIO+ LOKÁLNÍ ZDROJ NA BIOMASU A TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM 45 000 Kč
TČ-VYTÁPĚNÍ TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ 80 000 Kč
TČ-VYTÁPĚNÍ+ TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY 100 000 Kč
TČ-VYTÁPĚNÍ+FV TEPELNÉ ČERPADLO PRO TEPLOVODNÍ SYSTÉM VYTÁPĚNÍ S PŘÍPRAVOU TEPLÉ VODY PŘIPOJENÉ KE STÁVAJÍCÍMU FV SYSTÉMU 140 000 Kč
TČ-VZDUCH TEPELNÉ ČERPADLO PRO SYSTÉM VYTÁPĚNÍ VZDUCH-VZDUCH 60 000 Kč
CZT NAPOJENÍ NA SOUSTAVU ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM 40 000 Kč

C.2

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

 SOL SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY 45 000 Kč
SOL+ SOLÁRNÍ TERMICKÝ OHŘEV VODY A PŘITÁPĚNÍM 60 000 Kč
FV SOLÁRNÍ FOTOVOLTAICKÝ OHŘEV VODY 45 000 Kč
TČ-V TEPELNÉ ČERPADLO PRO OHŘEV VODY 45 000 Kč

 C.3

FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY

FVE FOTOVOLTAICKÉ SYSTÉMY PRO VÝROBU EL. ENERGIE až 200 000 Kč

C.4

VĚTRÁNÍ

 VZT-C CENTRÁLNÍ SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA 100 000 Kč
VZT-D DECENTRÁLNÍ SYSTÉM ŘÍZENÉHO VĚTRÁNÍ SE ZPĚTNÝM ZÍSKÁVÁNÍM TEPLA 75 000 Kč

C.5

TEPLO Z ODPADNÍ VODY

PŘEDEHŘEV-C CENTRÁLNÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY 50 000 Kč
PŘEDEHŘEV-D DECENTRÁLNÍ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ TEPLA Z ODPADNÍ VODY 5 000 Kč / Odběrné místo 15 000 Kč

D

ADAPTAČNÍ A MITIGAČNÍ OPATŘENÍ

D.1

INSTALACE STÍNÍCÍ TECHNIKY

MANUÁL SYSTÉM STÍNICÍ TECHNIKY S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM Z INTERIÉRU STAVBY 1 000 Kč/m
IQ SYSTÉM STÍNICÍ TECHNIKY S INTELIGENTNÍM MOTORICKÝM ŘÍZENÍM 1 500 Kč/m

D.2

ZELENÁ STŘECHA

EXTENZIVNÍ – PLOCHÁ REALIZACE PLOCHÝCH EXTENZIVNÍCH ZELENÝCH STŘECH 700 Kč/m2 100 000 Kč
EXTENZIVNÍ – ŠIKMÁ REALIZACE ŠIKMÝCH EXTENZIVNÍCH ZELENÝCH STŘECH 800 Kč/m2
INTENZIVNÍ – PLOCHÁ REALIZACE PLOCHÝCH POLOINTENZIVNÍCH A INTENZIVNÍCH STŘECH 900 Kč/m2
INTENZIVNÍ – ŠIKMÁ REALIZACE ŠIKMÝCH POLOINTENZIVNÍCH A INTENZIVNÍCH STŘECH 1 000 Kč/m2

D.3

DEŠŤOVKA

ZÁLIVKA SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY PRO ZÁLIVKU ZAHRADY 27 000 Kč – 55 000 Kč 55 000 Kč
ZÁLIVKA + WC SYSTÉM AKUMULACE DEŠŤOVÉ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU 37 000 Kč – 65 000 Kč 65 000 Kč
ŠEDÁ VODA SYSTÉM PRO VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU ZAHRADY 65 000 Kč
ŠEDÁ VODA+ SYSTÉM PRO VYUŽITÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ A DEŠŤOVÉ VODY JAKO VODY UŽITKOVÉ A PŘÍPADNĚ TAKÉ PRO ZÁLIVKU 77 000 Kč – 105 000 Kč 105 000 Kč

D.4

EKOMOBILITA

EKOMOBILITA DOBÍJECÍ STANICE PRO ELEKTROMOBILY 30 000 Kč/ Dobíjecí bod 60 000 Kč

E

PROJEKTOVÁ PODPROA

ZATEPLENÍ ODBORNÝ POSUDEK PRO OBLAST A 25 000 Kč
NOVOSTAVBA ODBORNÝ POSUDEK PRO OBLAST B 35 000 Kč
ZDROJE ENERGIE ODBORNÝ POSUDEK PRO PODOBLASTI: C.2, C.3 A C.4 5 000 Kč
DEŠŤOVKA ODBORNÝ POSUDEK PRO:  ŠEDÁ VODA A ŠEDÁ VODA + 5 000 Kč

BONUSY

BONUS PRO STRUKTURÁLNĚ POSTIŽENÉ KRAJE 10 %
KOMBINAČNÍ BONUS Až 90 000 Kč
BONUS ZA KOMBINACI S KOTLÍKOVÝMI DOTACEMI Až 75 000 Kč
BONUS ZA ENVIRONMENTÁLNĚ ŠETRNÉ ŘEŠENÍ PROJEKTU Až 30 000 Kč