Výše podpory je vždy maximálně 50% ze skutečných uznatelných nákladů (vč.DPH).
Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci Výzvy stanovena na 5 mil. Kč (v případě žádostí na více objektů)

oblast/podoblast podpory typ/popis maximální částka [Kč/MJ] celkem max. [Kč]
A A.0 – A.3 Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů* 500 – 1 200 (3 800**) Kč/m2 550 000 Kč
+ zelená střecha 500 Kč/m2
stínící technika 500 – 1 000 Kč/m2
A.4 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru 25 000 Kč
B B.0 – B.2 Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 150 000 – 450 000 Kč/dům
B.3 Podpora na zpracování odborného posudku, zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy a zajištění odborného technického dozoru 35 000 Kč
C C.1 – C.2 Výměna neekologického zdroje tepla 25 000 – 100 000 Kč 350 000 Kč
C.3 Instalace termických solárních systémů 35 000 nebo 50 000 Kč
Instalace fotovoltaických systémů 35 000 – 150 000 Kč
C.4 Instalace systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla (rekuperace) 75 000 – 100 000 Kč
C.7 Podpora na využití tepla z odpadní vody 5000 (max. 15 000) Kč
C.6 Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III 2 000 Kč
C.5 Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy 5 000 Kč

*Zateplením konstrukcí – obvodové stěny, obvodové konstrukce obytných zimních zahrad, lehké obvodové pláště, střechy, stropy, podlahy nad exteriérem, podlahy na terénu a ostatní konstrukce nebo výměnou/vybudováním vyplní stavebních otvorů

** vyplně stavebních otvorů tj. okna, střešní okna, dveře, světlíky a světlovody

 

Další zvýhodnění popis
Použití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením typu III Pro realizaci opatření jsou použity alespoň tři různé výrobky nebo materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s dodávkou a zabudováním těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 50 000 Kč.
Památkově chráněná budova Je-li budova památkově chráněna a zároveň orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky omezující možnost provést některá opatření na obálce budovy v plném rozsahu, je možno žádat o podporu za podmínek platných pro památkově chráněné budovy.
RD v Moravskoslezském, Ústeckém nebo Karlovarském kraji Realizace vybraných opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji je zvýhodněna zvýšením dotačních částek o 10 %. Zvýhodnění se vztahuje pouze na podporu v těchto podoblastech: A.0 až A.3, B.0 až B.2, C.1 až C.4 a C.7. Dále na podporu na výstavbu zelených střech a podporu na instalaci stínicí techniky.
Dotační bonus Dotační bonus lze poskytnout pouze v případě, že je na jednom rodinném domě poskytnuta podpora na zateplení nebo na instalaci solárního systému z Programu NZU a rovněž podpora na výměnu nevyhovujícího kotle na pevná paliva a to pouze v rámci tzv. „kotlíkové dotace“

O dotační bonus lze žádat pouze současně s podáním žádosti o podporu na opatření v podoblastech podpory A.0 – A.3 nebo C.3 v rámci Programu NZÚ.