Podpořená opatření: Celkové zateplení dvou bytových domů – fasády, střechy, výměna oken a dveří

Práce týkající se ZÚ: Kompletní vyřízení a administrace programu zelená úsporám vč. odborného posudku, odborný stavební dozor nad realizací

Další práce: Architektonický návrh,  projekt, stavební povolení, pomoc při sjednání úvěru

Přibližná výše dotace: 1,8 mil. Kč

Rok realizace: 2012

poznámky: jednalo se o 2 samostatné žádosti; v Zelené Úsporám (2009-2012) nebyl ještě podporován odborný posudek ani technický dozor stavby 

 

Praha 6 – Břevnov